Česky Russian
Drobečková navigace

Lorenc Logistic > Firemní hodnoty

Naše firemní kultura

Hodnoty naší společnosti slouží našim zaměstnancům jako základní ingredience společné budoucnosti. Naši zaměstnanci ví, že za nimi stojí silný partner se širokým portfoliem zákazníků. Naše výsledky jsou podpořeny každodenní tvrdou prací našich zaměstnanců, kterých si velmi vážíme.

Ozvěte se nám

 

OBRAZ RODINA.pngRodina v kontextu firmy pro nás není o její velikosti či počtu zaměstnanců. Je to o společných hodnotách a loajalitě vůči sobě navzájem. O vzájemné toleranci a ochotě pochopit jeden druhého. Je to rovněž o zázemí, které firma svým lidem poskytuje. Ať hmotné v podobě vybavení, prostor a pracovních podmínek, tak nehmotné v podobě podpory vlastního rozvoje a vzdělání. 
 

OBRAZ STABILITA.pngKaždá rodina dokáže být funkční pouze do té míry, do jaké je stabilní. Stejně jako v té vlastní rodině potřebujete rodiče, kteří přebírají hlavní odpovědnost za její správné fungování, v té firemní je to stejné. Rozdíl je pouze v tom, že to není máma s tátou, ale vedení firmy. Jejich hlavním úkolem je zajistit veškeré ono zmiňované zázemí, zajistit dostatek práce pro své lidi a dokázat plánovat budoucnost s velkou přesností. Zjednodušeně řečeno si zkrátka musí být jistí v tom, co dělají a kam chtějí firmu směřovat.

OBRAZ TYMOVOST.pngZákladním mechanismem našeho rodinného fungování je týmovost mezi jednotlivými zaměstnanci. Znamená to pro nás to, že se dokážeme zastoupit a vzájemně si vypomoci nejen v rámci úseků, ale také napříč celou firmou mezi všemi jejími strukturami.

OBRAZ FLEXIBILITA.png Čas od času si tato schopnost našich lidí v Lorenc Logistic vyžaduje velkou míru flexibility. A to nejen tu časovou, ale také tu profesní. Veškeré toto úsilí a ochota se našim zaměstnancům vrací v podobě rozšiřování si portfolia vlastních pracovní zkušeností a schopností.
OBRAZ INOVACE.png Naše vzájemná spolupráce a investice do rozvoje zaměstnanců nám jako firmě Lorenc Logistic přináší ovoce v podobě možností inovací. Moderní technologie a optimalizace procesů je něco, co se snažíme neustále rozvíjet nejen směrem k zaměstnancům, ale také k zákazníkům.
 

OBRAZ KVALITNÍ PRÁCE.pngSchopnost držet krok s moderní dobou je nezbytným předpokladem pro úspěšné fungování každé firmy. Výsledek snažení pak musí zůstat neměnný – vždy se musí jednat o kvalitní práci, kterou zákazník očekává a naše zaměstnance těší, že dokáží odvádět.